Main » Кодекс поведінки

Кодекс поведінки

Характерною рисою професії аудитора  є прийняття відповідальності перед громадськістю. Громадські інтереси значною мірою визначають стандарти  професії бухгалтера та аудитора.

Ми розуміємо  важливість місії, яку виконуємо у суспільстві та високо цінуємо рівень довіри, наданий нам клієнтами та суспільство.  Ми дуже зацікавлені довести до відома споживачів аудиторських послуг, що ці послуги виконуються нами на найвищому рівні якості та надаються відповідно до етичних вимог, покликаних забезпечити такі високі стандарти.

Наші відносини у команді, відносини з клієнтами та загальне ставлення до своєї справи  визначені Кодексом етики професійних бухгалтерів,  у  відповідності до якого ми дотримуємося фундаментальних принципів:

1. Чесність та об’єктивність

В своїй роботі ми поєднуємо об’єктивність та чесність, виключаємо можливість конфлікту інтересів. В процесі надання професійних послуги, ми, як аудитори, зберігаємо об’єктивність в своїх  судженнях по відношенню до отриманої інформації, чесність в ставленні до всіх клієнтів.

2. Професійна компетентність та належна ретельність

Професіоналізм та високий рівень компетентності наших працівників – основа авторитету нашої компанії. Ми знаємо як треба працювати і виконуємо поставлені перед нами завдання впевнено. Наші послуги надаються  з належною ретельністю, компетентністю та старанністю. Належний професійний рівень наших спеціалістів забезпечується завдяки :

  • високим стандартам професійної освіти та достатньому практичному досвіду роботи за спеціальністю;
  • постійному вдосконаленню знань та обміну досвідом в галузі науки, законодавства, методики та практики надання послуг в сфері аудиту.

3. Конфіденційність

Ми цінуємо Вашу довіру і дбайливо ставимося до збереження інформації, отриманої нами під час співпраці з Вами. Це зобов’язання діє і після закінчення договірних відносин з нашими клієнтами.

4. Професійна поведінка

Ми, як професійні аудитори, піклуємось про добру репутацію нашої професії. Ми  усвідомлюємо свою відповідальність  перед клієнтами, третіми сторонами, іншими бухгалтерами, працівниками, роботодавцями та громадськістю в цілому.

5. Технічні стандарти

Наші клієнти можуть бути впевненими в компетентності команди, оскільки в нашій компанії запроваджена жорстка система контролю за дотриманням технічних стандартів та забезпеченням високої якості послуг. В процесі роботи кожен аудитор керується встановленими стандартами, дотримання яких дозволяє отримувати результати, що відповідають очікуванням клієнта.