Main » Послуги » Аудит та супутні послуги

Аудит та супутні послуги

Ініціативний аудит фінансової звітності, складеної відповідно до:

 • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
 • Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

Огляд фінансової звітності, складеної відповідно до:

 • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
 • Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS);

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом:

 • Перевірка прогнозної фінансової інформації;
 • Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку;
 • Перевірка прогнозної інформації;
 • Інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

Виконання погоджених процедур, в тому числі:

 • Перевірка ведення податкового обліку;
 • Перевірка ведення бухгалтерського обліку;
 • Due Diligence (вивчення бізнесу) – Financial, Tax, Legal.

Підготовка фінансової інформації:

 • Підготовка фінансової звітності відповідно до обраної концептуальної основи (трансформація, консолідація).